Купання на Водохреща

19 січня прихильники здорового способу життя і любителі зануритися в крижану воду зібралися на Водохреща на пляжі річки Сіверський... Детальніше

Голова ХОДА назвала дороги, які ремонтуватимуть у 2018 році

Головні напрямки, по яких виконуватимуться роботи, Юлія Світлична визначила під час зустрічі з журналістами 18 січня. Детальніше

Головне меню
Банер
Банер
Банер
https://pp.vk.me/c624017/v624017714/3bd02/fE2g6uxlrSs.jpg
Банер
https://pp.vk.me/c629502/v629502714/17de5/cNx_Cltdxg4.jpg
Районна газета

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження першого заступника

голови Печенізької  районної

державної  адміністрації

11 листопада 2014 №362


ПОЛОЖЕННЯ

про  Центр надання адміністративних послуг при Печенізькій   районній державній адміністрації.

1. Центр надання адміністративних послуг при Печенізькій районній  державній адміністрації Харківської  області  (далі - ЦНАП) утворюється як постійно діючий робочий орган при Печенізькій районній державній адміністрації.

Повна назва українською мовою:

Центр надання адміністративних послуг при Печенізькій районній  державній адміністрації Харківської  області.

Скорочена назва:

ЦНАП при Печенізькій районній державній адміністрації Харківської  області.

Юридична адреса: 62801, вул. Леніна,48 смт. Печеніги, Печенізький район, Харківська область.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації ЦНАПу приймається головою Печенізької районної державної адміністрації .

3. ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, іншими нормативно – правовими актами, розпорядженнями голови Печенізької районної державної адміністрації та цим Положенням.

4.  Основними завданнями ЦНАПу є:

організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

5. ЦНАПом забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора, шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, визначається розпорядженням голови Печенізької районної державної адміністрації.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначаються розпорядженням голови Печенізької районної державної адміністрації, та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

6.  У ЦНАПі за розпорядженням голови Печенізької районної державної адміністрації також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено доповноважень місцевої державної адміністрації.

7.  У приміщенні, де розміщується ЦНАП, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

8. Складовою частиною ЦНАПу є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

9.   Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в ЦНАПі звертається до адміністратора – посадової особи Печенізької районної державної адміністрації, який організовує надання адміністративних послуг.

10.  Адміністратор призначається на посаду та звільняється  з посади головою Печенізької районної державної адміністрації.

Кількість адміністраторів, які працюють у ЦНАПі, визначається головою  Печенізької районної державної адміністрації, в залежності від кількості адміністративних послуг, які будуть надаватися через ЦНАП.

11. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування ЦНАП.

12.  Основними завданнями адміністратора є:

надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

здійснення контролю  за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

13.  Адміністратор має право:

безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг,  підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням

вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

інформувати керівника ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

порушувати клопотання перед керівником ЦНАПу щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи ЦНАПу.

14. Здійснення матеріально - технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг при Печенізькій районній державній адміністрації, також функції з керівництва Центру та організації його діяльності покладається на відділ економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації. Центр надання адміністративних послуг  очолює керівник цього відділу. Керівник ЦНАПу призначається на посаду та звільняється з посади головою Печенізької районної державної адміністрації.

15.  Керівник ЦНАПу відповідно до завдань, покладених на ЦНАП:

здійснює керівництво роботою ЦНАПом, несе персональну відповідальність за організацію його діяльності;

організовує діяльність ЦНАПу, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи ЦНАПу;

координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

організовує інформаційне забезпечення роботи ЦНАПу, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

сприяє створенню належних умов праці у ЦНАПі, вносить пропозиції органу (посадовій особі), що утворив ЦНАП, щодо матеріально –технічного  забезпечення ЦНАПу;

розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

може здійснювати функції адміністратора;

виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та цим Положенням.

16. ЦНАП під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з структурними підрозділами Печенізької районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

17. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень у межах Печенізького району за рішенням органу (посадової особи), що утворив ЦНАП, можуть утворюватися територіальні підрозділи ЦНАПу, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який визначається органом (посадовою особою), що прийняв рішення про його утворення.

18.  Час прийому суб’єктів звернень у ЦНАП становить не менш як шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП.

ЦНАП не рідше ніж два дні на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години.

ЦНАП працює у понеділок та середу з 13.00 до 20.00, у вівторок та четвер з 8.00 до 16.00, у п’ятницю з 8.00 до 16.00, у суботу з 8.00 до 15.00 без перерви на обід. Неділя – вихідний.

За рішенням голови Печенізької районної державної адміністрації час прийому суб’єктів звернень може бути змінено (за умови дотримання вимог Закону України «Про адміністративні послуги»).

19. Фінансування та матеріально – технічне  забезпечення діяльності ЦНАП  здійснюється за рахунок державного та місцевого  бюджетів.

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                          І.О. ПОСТНІКОВА